Bác sĩ

Cố Vấn Chuyên Môn: Thầy Thuốc Ưu Tú, Bác sĩ CKII Lê Phương 

Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKII Lê Phương là một trong những “cây đại...

Cố Vấn Chuyên Môn: Thầy Thuốc Ưu Tú, BSCKII Lê Hữu Tuấn

Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ CKII Lê Hữu Tuấn (Nguyên Phó Giám đốc Chuyên...

Cố Vấn Chuyên Môn: Thạc Sĩ, Bác Sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan

Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Lan là một trong những bác sĩ Y...

Cố Vấn Chuyên Môn: Lương Y Đỗ Minh Tuấn

Lương y Đỗ Minh Tuấn hiện là Giám đốc chuyên môn nhà thuốc nam gia...